Μενού Κλείσιμο

Ελέγξτε  αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο!

Ελέγξτε αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός σας είναι σε ισχύ, με την online εφαρμογή που δημιούργησε το Κέντρο Πληροφοριών, υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Εισάγοντας την πινακίδα του οχήματός σας και το ΑΦΜ σας στα πεδία της εφαρμογής, μπορείτε να δείτε αμέσως αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο, σε ποια εταιρία, καθώς και τη διάρκεια της ασφάλισης.

EnglishGermanGreek