Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου το επενδυτικό σας προφίλ φαίνεται να είναι:

Επιθετικό

Το Επιθετικό Επενδυτικό Προφίλ χαρακτηρίζει κάποιον που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ένα υψηλό επενδυτικό ρίσκο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιθυμητού κέρδους. Οι πελάτες αυτής της κατηγορίας θα αναλάβουν πρόσθετο επενδυτικό ρίσκο, όταν η αντίστοιχη απόδοση της επένδυσής τους είναι εφικτή αλλά όχι πάντα πιθανή. Γνωρίζετε ότι η μεθοδική αποταμίευση σε διεθνείς τίτλους μετοχών μακροπρόθεσμα δημιουργεί σημαντικές υπεραξίες παρότι υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσετε για να απολαύσετε αυξημένες αποδόσεις στις επενδύσεις σας.

Ζητήστε πρόσβαση για να δείτε τους δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και υπολογίστε μόνοι σας πόσα χρήματα θα είχατε σήμερα αποταμιεύσει μεθοδικά αν επενδύατε ένα ποσό τα τελευταία έτη στις αντίστοιχες αγορές.