Η πρόσβαση εγκρίθηκε!

Επιλέξτε έναν δείκτη και συμπληρώστε το ετήσιο ποσό που πιθανόν θα μπορούσατε να αποταμιεύετε κάθε έτος για να δείτε τις ιστορικές αποδόσεις του και τι χρήματα θα είχατε αποταμιεύσει μεθοδικά μέχρι σήμερα.

Παρέχεται από το Investing.com
Aμερικανικό χρηματιστήριο με μετοχές υψηλής τεχνολογίας

Επιλογή Δείκτη
500 μεγαλύτερες εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο USA

Επιλογή Δείκτη
Δείκτης χρηματιστηριακής αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες

Επιλογή Δείκτη
Δείκτης για το Χρηματιστήριο του Τόκιο.

Επιλογή Δείκτη
Ελληνικό Χρηματιστήριο

Επιλογή Δείκτη
Δείκτης παγκόσμιων κρατικών ομολόγων

Επιλογή Δείκτη
Παγκόσμιος Δείκτης μετοχών αναπτυγμένων αγορών

Επιλογή Δείκτη
Χρηματιστήριο Γερμανίας

Επιλογή Δείκτη
Χρηματιστήριο Λονδίνου

Επιλογή Δείκτη

Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τίποτα που περιέχεται στην παρουσίαση και τα ιστορικά στοιχεία που παραθέτουμε δεν συνιστά υποκίνηση, σύσταση, έγκριση ή προσφορά από το γραφείο μας, για την αγορά τίτλων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Θα πρέπει να παίρνετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές από έναν επαγγελματία και να επαληθεύετε κάθε πληροφορία που παρέχεται και στην οποία επιθυμείτε να βασίζεστε, είτε για την πραγματοποίηση μιας επενδυτικής απόφασης είτε για άλλο λόγο. Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.