Υπολογίστε μόνοι σας πόσα χρήματα θα είχατε σήμερα αν αποταμιεύατε μεθοδικά ένα ποσό κάθε έτος στον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones στην Αμερική . Στο παράδειγμά μας έχουν υπολογιστεί ετήσια έξοδα διαχείρισης 1,2% στο ποσό που θα καταβάλατε κάθε χρόνο και μηδενική προμήθεια διάθεσης και εξαγοράς του προϊόντος. Αφού ενημερωθείτε, πιο κάτω στην σελίδα μπορείτε να δείτε επίσης αντίστοιχη ενημέρωση για τα τελευταία 12 χρόνια της αγοράς.

Εισάγετε στο παρακάτω πεδίο το ετήσιο συνολικό ποσό το οποίο θα καταβάλετε κάθε έτος μεθοδικά
και δείτε το αποτέλεσμα μέσα από τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία της αγοράς που πραγματοποιήθηκαν.