Μία ξεχωριστή παροχή η οποία πολλές φορές είναι πιο απαραίτητη από την κάλυψη μόνο των παραδοσιακών κινδύνων διότι ναι μεν σε περίπτωση φωτιάς από τον κλάδο περιουσίας θα καλυφθούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και το περιεχόμενο μιας εταιρίας αλλά η εκ νέου επαναλειτουργία μπορεί να κάνει αρκετό χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί  με αποτέλεσμα τα κέρδη και τα πάγια έξοδα της επιχείρησης πολλές φορές να είναι περισσότερα από το κόστος ανακατασκευής του ακινήτου. Η παραπάνω κάλυψη απώλειας κερδών έρχεται να αντιμετωπίσει όλα τα παραπάνω πάγια έξοδα και  κέρδη της εταιρίας για όσο διάστημα παραμένει κλειστή διότι ξαναχτίζεται από την αρχή μετά από την επέλευση ενός ασφαλιζόμενου  κινδύνου φωτιάς , σεισμού κλπ.