Το γραφείο μας ανήκει πλέον στο κορυφαίο δίκτυο επαγγελματιών ασφαλιστικών συμβούλων όπου ανήκουν οι καλύτεροι ασφαλιστές στον κόσμο στις ασφάλειες ζωής , χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών.

Είναι η  πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης των Τρικάλων που εκπροσωπείται επίσημα από τον Αποστόλο Κόκκοβα σε αυτή την διεθνή  και ανεξάρτητη ένωση κορυφαίων επαγγελματιών.

Σχετικά με το MDRT

Το MDRT (Million Dollar Round Table) ή αλλιώς The Premier Association of Financial Professionals® ιδρύθηκε το 1927 και είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη ένωση περισσότερων από 72.000 κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, από περισσότερες από 500 εταιρείες, σε 70 έθνη και περιοχές . Τα μέλη του MDRT επιδεικνύουν εξαιρετικές επαγγελματικές γνώσεις, αυστηρή ηθική συμπεριφορά και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Το να είναι κάποιος μέλος στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως το πρότυπο αριστείας στον κλάδο των ασφαλειών ζωής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα από τους περίπου 16.500 εγγεγραμμένους ασφαλιστές στο επαγγελματικό Επιμελητήριο, ενεργά μέλη στο MDRT αριθμούν μόλις 52 επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mdrt.org

Ο σκοπός του MDRT

Να είμαστε ένα αξιόλογο, διεθνές δίκτυο κορυφαίων επαγγελματιών συμβούλων ασφαλιστικών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, που εξυπηρετούν τους πελάτες τους με υποδειγματική απόδοση και τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, γνώσης, εξυπηρέτησης και παραγωγικότητας.

Η ιστορία μας

Το 1927, στην Αμερική, 32 εξαιρετικοί επαγγελματίες ασφαλιστές, εξειδικευμένοι στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής, καθένας από τους οποίους είχε πουλήσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια κεφαλαίων σε ασφαλίσεις ζωής, ονειρεύτηκαν μία ομάδα αφιερωμένη στην προώθηση μιας υψηλού επιπέδου, επαγγελματικής προσέγγισης στις πωλήσεις και τις υπηρεσίες ασφάλισης ζωής. Πιστεύανε στην πεποίθηση ότι η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα ανταλλαγής ιδεών και η βάση δημιουργίας ήταν ότι «για να λάβουν, τα άτομα πρέπει να δώσουν». Από αυτό το όνειρο προέκυψε το MDRT – μια διεθνής, ανεξάρτητη ένωση που εκπροσωπείται από τους καλύτερους επαγγελματίες πωλήσεων στον κόσμο στις ασφαλίσεις ζωής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ως θετικό αποτέλεσμα αυτού έχει αναπτυχθεί μια πλούσια παράδοση ανταλλαγής γνώσεων προς όφελος των πελατών, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Κώδικας Δεοντολογίας MDRT

Τα μέλη του MDRT θα πρέπει να είναι πάντα προσεκτικά ότι η πλήρης συμμόρφωση και η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας MDRT θα χρησιμεύσουν για την προώθηση των υψηλότερων ποιοτικών προτύπων συμμετοχής. Αυτά τα πρότυπα θα ωφελήσουν το κοινό και το επάγγελμα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επομένως, τα μέλη θα πρέπει:

  1. Να τοποθετούν πάντα τα συμφέροντα των πελατών τους πάνω από τα άμεσα ή έμμεσα συμφέροντά τους.
  2. Να διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής ικανότητας και να δίνουν τις καλύτερες δυνατές συμβουλές στους πελάτες επιδιώκοντας να διατηρούν και να βελτιώνουν τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους.
  3. Να κρατούν με απόλυτη εχεμύθεια, και να θεωρούν ως προνομιακές, όλες τις επιχειρηματικές και προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις των πελατών τους.
  4. Να πραγματοποιούν πλήρη και επαρκή αποκάλυψη όλων των απαραίτητων στοιχείων ώστε οι πελάτες να μπορούν να λαμβάνουν πλήρως ενημερωμένοι τεκμηριωμένες αποφάσεις.
  5. Να διατηρούν προσωπική επαφή τέτοια με τον πελάτη που θα αντανακλά θετικά στο επάγγελμα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και το MDRT.
  6. Να εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αντικατάσταση ή αλλαγή ασφαλιστικού ή χρηματοοικονομικού προϊόντος πρέπει να είναι επωφελής για τον πελάτη.
  7. Να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις των νόμων και κανονισμών στις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Διεθνές Συνέδριο MDRT στην Σιγκαπούρη 27 Αυγούστου 2023

Στιγμιότυπα ετήσιου συνεδρίου Ιουνίου – Βοστώνη