Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου το επενδυτικό σας προφίλ φαίνεται να είναι:

Ισορροπημένο

Το Ισορροπημένο Επενδυτικό Προφίλ χαρακτηρίζει κάποιον που είναι διατεθειμένος να αναλάβει μέτριο επενδυτικό ρίσκο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιθυμητού κέρδους. Ως ισορροπημένος επενδυτής θέλετε υπεραξίες χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο. Γνωρίζετε ότι η διασπορά των επενδύσεων σας και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην παγκόσμια οικονομία με λογικό ρίσκο αποδίδουν πάντοτε μια καλή μέση ετήσια απόδοση χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις.

Ζητήστε πρόσβαση για να δείτε τους δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και υπολογίστε μόνοι σας πόσα χρήματα θα είχατε σήμερα αποταμιεύσει μεθοδικά αν επενδύατε ένα ποσό τα τελευταία έτη στις αντίστοιχες αγορές.