Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου το επενδυτικό σας προφίλ φαίνεται να είναι:

Συντηρητικό

Το Συντηρητικό Επενδυτικό Προφίλ χαρακτηρίζει κάποιον που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ένα μικρό επενδυτικό ρίσκο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιθυμητού κέρδους. Ως επενδυτής εισοδήματος το κύριο μέλημά σας είναι να εξασφαλίσετε μία λογική απόδοση επί των επενδύσεών σας, με αρκετή ασφάλεια. Είστε επιφυλακτικοί με το κεφάλαιό σας αλλά δέχεστε περιορισμένο βαθμό κινδύνου προκειμένου να κερδίσετε υψηλότερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Ζητήστε πρόσβαση για να δείτε τους δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και υπολογίστε μόνοι σας πόσα χρήματα θα είχατε σήμερα αποταμιεύσει μεθοδικά αν επενδύατε ένα ποσό τα τελευταία έτη στις αντίστοιχες αγορές.