Υπολογίστε μόνοι σας πόσα χρήματα θα είχατε σήμερα αν αποταμιεύατε μεθοδικά ένα ποσό κάθε έτος στον δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στο παράδειγμά μας έχουν υπολογιστεί ετήσια έξοδα διαχείρισης 1,2% στο ποσό που θα καταβάλατε κάθε χρόνο και μηδενική προμήθεια διάθεσης και εξαγοράς του προϊόντος.

Εισάγετε στο παρακάτω πεδίο το ετήσιο συνολικό ποσό το οποίο θα καταβάλετε κάθε έτος μεθοδικά
και δείτε το αποτέλεσμα μέσα από τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία της αγοράς που πραγματοποιήθηκαν.

Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τίποτα που περιέχεται στην παρουσίαση και τα ιστορικά στοιχεία που παραθέτουμε δεν συνιστά υποκίνηση, σύσταση, έγκριση ή προσφορά από το γραφείο μας, για την αγορά τίτλων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Θα πρέπει να παίρνετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές από έναν επαγγελματία και να επαληθεύετε κάθε πληροφορία που παρέχεται και στην οποία επιθυμείτε να βασίζεστε, είτε για την πραγματοποίηση μιας επενδυτικής απόφασης είτε για άλλο λόγο. Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Για να δείτε πόσα χρήματα θα είχατε σήμερα αν αποταμιεύατε μεθοδικά ένα ποσό τα τελευταία 12 έτη πατήστε εδώ