Ένας βέβαιος αλλά ευχάριστος κίνδυνος , αν όλα πάνε καλά στην ζωή μας , είναι η Συνταξιοδότηση.

Ευχάριστος όμως μόνο αν έχουμε καταφέρει να αποταμιεύσει στην πορεία της ζωής μας , συστηματικά και μεθοδικά εκείνο το ποσό που θα μας επιτρέψει να μπορούμε να την απολαύσουμε με άνεση.

Ανακαλύψτε μαζί μας το επενδυτικό σας προφίλ πατώντας εδώ  και δείτε πόσα χρήματα θα είχατε αποταμιεύσει αν επενδύατε ένα ποσό μεθοδικά κάθε έτος σε δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας.

Πιο κάτω επισυνάπτουμε 5 διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές μεθοδικής αποταμίευσης οι οποίες ξεκίνησαν από τις 2-12-2019  με ημερομηνία τιμών 14-12-2021 στις οποίες ανάλογα με το προφίλ σας μπορείτε να αποταμιεύετε μεθοδικά από 100€ το μήνα ή και παραπάνω

Προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας. ( αναλυτικά και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή δείτε στο επίσημο  site  της εταιρίας τις τιμές και τα ενημερωτικά δελτία σε καθημερινή βάση nnhellas.gr )

Έγγραφα βασικών πληροφοριών των 5 επενδυτικών στρατηγικών

https://www.nnhellas.gr/Portals/0/adam/Content/EHKNSAELLUK86sAeOzJyZg/File/accelerator-plus-2-0-nn-conservative-multifund-1.pdf

https://www.nnhellas.gr/Portals/0/adam/Content/QlWpZ5_IwkKAsVOnKAtsFA/File/accelerator-plus-2-0-nn-income-multifund.pdf

https://www.nnhellas.gr/Portals/0/adam/Content/rJ4hYwf8WU2Y9Cz7RHqO3g/File/accelerator-plus-2-0-nn-balanced-multifund.pdf

https://www.nnhellas.gr/Portals/0/adam/Content/iDrFOgh7pU-wGn8ZML2-nA/File/accelerator-plus-2-0-nn-capital-appreciation-multifund.pdf

https://www.nnhellas.gr/Portals/0/adam/Content/b2l_S_PjrUK19IqzhVK_hA/File/accelerator-plus-2-0-nn-capital-maximizer-multifund.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________

Έχουμε την γνώση και την εξειδίκευση  εδώ και 30 έτη , μέσω ειδικών αποταμιευτικών προγραμμάτων  με εγγυημένο επιτόκιο , ή  με επενδυτικό χαρακτήρα χωρίς εγγυημένο επιτόκιο στην παγκόσμια οικονομία και σε διεθνείς τίτλους υψηλής φερεγγυότητας  ,

να προσαρμόσουμε στις δικές σας ανάγκες και επενδυτικό σας προφίλ , τα κατάλληλα για εσάς αποταμιευτικά προγράμματα , τώρα που τα επιτόκια καταθέσεων είναι μηδενικά και αρνητικά .

Μελετώντας τις ανάγκες σας μπορούμε να σας προτείνουμε αποδοτικότερες λύσεις για την διαχείριση των αποταμιεύσεών σας.

Μην ξεχνάτε ότι η πειθαρχημένη και μεθοδική αποταμίευση σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις , προσαρμοσμένες στο δικό σας επενδυτικό προφίλ και επενδυτική στρατηγική θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις επιλογές σας.

Έτσι θα έχετε την δυνατότητα να απολαμβάνετε και να πετυχαίνετε με ασφάλεια τους στόχους της ζωής σας. Δείτε εδώ 5 επενδυτικές  στρατηγικές μεθοδικής αποταμίευσης με τις αποδόσεις τους από την έναρξή τους και επιλέξτε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας επενδυτικό προφίλ για να ξεκινήσετε σήμερα τον προσωπικό σας αποταμιευτικό λογαριασμό που θα σας δώσει την κατάλληλη λύση για να πετύχετε τους στόχους σας.  

Ο Απόστολος Κόκκοβας είναι ειδικά εκπαιδευμένος να ενημερώνει , προωθεί και διαθέτει επενδυτικά προγράμματα και Αμοιβαία Κεφάλαια από το 1994 και είναι πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος με επίπεδο πιστοποίησης  Ε , σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς για την διάθεση επενδυτικών προϊόντων. Με την υψηλή τεχνογνωσία και φερεγγυότητα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών του πλανήτη μπορούμε να σας παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για το αποταμιευτικό/επενδυτικό σας πρόγραμμα.

Σημείωση : Το περιεχόμενο των ανωτέρων επισημάνσεων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τίποτα που περιέχεται στην παρουσίαση και τα ιστορικά στοιχεία που παραθέτουμε δεν συνιστά υποκίνηση, σύσταση, έγκριση ή προσφορά από το γραφείο μας, για την αγορά τίτλων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Θα πρέπει να παίρνετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές από έναν επαγγελματία και να επαληθεύετε κάθε πληροφορία που παρέχεται και στην οποία επιθυμείτε να βασίζεστε, είτε για την πραγματοποίηση μιας επενδυτικής απόφασης είτε για άλλο λόγο. Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.